Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bà Rịa Vũng Tàu

  22/01/2016

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, tính tới ngày 20/10/2015, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ 2/63 địa phương trên toàn quốc về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với 313 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký là 27,56 tỷ USD.


Tính riêng 10 tháng đầu năm 2015, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư 10 dự án mới, 11 lượt tăng vốn, với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm 735,1 triệu USD tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (xếp thứ 8/49 địa phương thu hút được vốn FDI trong thời gian này).
Các nhà đầu tư nước ngoài tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu tư vào 4 trên tổng số 21 ngành trong hệ thống phân ngành kinh tế quốc dân, trong đó vốn đầu tư tập trung nhiều vào lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo với 8 dự án mới, 9 lượt tăng vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm đạt 661,1 triệu USD (chiếm 90% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo sau là các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; vận tải kho bãi; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Phân theo hình thức đầu tư:

Các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tập trung chủ yếu vào hình thức 100% vốn nước ngoài với 7 dự án mới, 10 lượt tăng vốn, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt 702,58 triệu USD (chiếm 96% tổng vốn đầu tư).  Các dự án còn lại thuộc hình thức liên doanh.

Phân theo đối tác đầu tư:

Trong 10 tháng đầu năm nay, đã có 8 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các nhà đầu tư BritishVirginIslands dẫn đầu với 3 dự án mới, 3 lượt tăng vốn và 247,1 triệu USD(chiếm 34% tổng vốn đầu tư). Tiếp theo sau là Australia, Nhật Bản và một số quốc gia khác.

Dự án tiêu biểu:

Dự án FDI lớn nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm 2015 đến thời điểm báo cáo là dự án Công ty TNHH Nitori Bà Rịa - Vũng Tàu cấp phép ngày 15/10/2015 của nhà đầu tư Nitori Holdings Co., Ltd, Nhật Bản. Tổng vốn đầu tư dự án là 150 triệu USD. Dự án sản xuất đồ gỗ, đồ nội thất, đồ ngoại thất và trang trí nội ngoại thất.    

Bình luận
Tin tức mới